Opublikowano: 11.10.2011

Gazeta Finansowa / Wrzesień 2011

Po rozpoczęciu współpracy fleet managera z firmą CFM tylko częściowo zmienia się rola i zadania zarządzającego flotą w firmie. Niezależnie od tego, czy korzystamy z usług CFM, czy też nie – zawsze pozostaje cała gama zadań związanych z kontrolą użytkowników pojazdów, rozliczeniem zużycia paliwa, szkodowością oraz przebiegami pojazdów …