Opublikowano: 15.06.2004

FlotaAutoBiznes nr 5/2004

Nowa Flota PasComu. (…) system ma otwarta i modułową strukturę pozwalająca na łatwą integrację z innymi systemami, jest wieloplatwormowy, sieciowy, oparty na wielu bezpiecznych motorach bazodanowych SQL, a jako opcja przewidziane zostały również różne warianty modułów dostępu poprzez strony WWW.