Opublikowano: 31.10.2012

Fleet / Październik 2012

Trudno mówić precyzyjnie o oszczędnościach w zarządzaniu flotą nie mając pełnej wiedzy o majątku i ponoszonych kosztach. Dopiero spełniając warunek, jakim jest natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji dotyczących floty oraz narzędzi, które pozwolą na wnioskowanie oraz analizy porównawcze, można mówić o skutecznym zarządzaniu.