Opublikowano: 11.10.2011

Fleet dialog flotowy / Wrzesień 2011

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować kilka tendencji rozwoju narzędzi, które możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza, to szybki rozwój narzędzi będący odpowiedzą na zapotrzebowanie użytkowników flot, którzy chcą zapewnić sobie otwartość narzędzi, niezależność, elastyczność wyboru dostawców usług flotowych i optymalizować koszty. Druga natomiast, to …