Moduł KONTENERY

Funkcjonalność umożliwia obsługę kontenerów, które aktualnie lub w przeszłości były nadzorowane przez spedytora. Aby wykluczyć konieczność ręcznego uzupełniania danych, system umożliwia import kontenerów z automatycznym przypisaniem do konkretnej teczki spedycyjnej. Każdy kontener może również zostać ręcznie wprowadzony do kartoteki przez użytkownika systemu.

Główne możliwości tego modułu obejmują:

  • ewidencję wszystkich danych niezbędnych do awizacji kontenera, w tym np.: typ/wielkość, plomba, ilość, towar, waga netto/brutto;
  • ewidencję daty podjęcia i złożenia kontenera, w tym możliwość uzupełnienia spółki portowej, gestii, zabezpieczenia, deklaracji, agencji celnej;
  • możliwość rejestracji pełnej trasy kontenera, tj. trasy dotyczącej wielu czynności np. odprawy celnej, załadunku, rozładunku. ważenia;
  • możliwość rozformowania kontenera na mniejsze przesyłki bądź drobnicę;
  • przypisanie kosztów i przychodów przypadających na kontener;
  • generację kosztów i przychodów dotyczących kontenera z ofert;
  • generację wydruków zleceń i kontenerowych listów przewozowych;
  • generację pozostałych wydruków (np. awizacja kontenera, list przewozowy CMR);
  • rejestrację zgłoszeń dotyczących usług spedycyjnych, do instytucji takich jak: SANEPID, WIOR, WIS, WIJHARS, UC.

Istnieje możliwość uzupełnienia kartoteki kontenerów następującymi modułami dodatkowymi: Modułem Przesyłki i Modułem Oferowanie. Dla przedsiębiorstw zajmujących się dodatkowo transportem drogowym/kolejowym/multimodalnym, przewidziano możliwość połączenia modułu z PasCom Transport II.