Moduł PRZESYŁKI

W przypadku drobnicy lub gdy w kontenerze znajdują się różne partie towarów przeznaczone dla różnych odbiorców lub miejsc, przewidziano możliwość zdefiniowania tych partii towarów jako przesyłek. Dzięki temu Użytkownik może przypisać koszty i przychody do każdej przesyłki oraz w razie potrzeby wygenerować list przewozowy, zlecenie transportowe lub dokumenty dotyczące przyjęcia i wydania w magazynie. Istnieje również możliwość rozszerzenia funkcjonalności modułu Przesyłki poprzez dodatkowy moduł: Magazyn.