Moduł FIRMY ZALEŻNE

W przypadku przedsiębiorstw należących do szerszej grupy kapitałowej, oferujemy bardzo wygodne rozwiązanie polegające na możliwości zdefiniowania w systemie dodatkowych firm zależnych. Moduł pozwala na skuteczne zarządzanie wieloma firmami jednocześnie w ramach jednej instalacji systemu, co zapewnia spójność danych i efektywność procesów operacyjnych.

Główne możliwości tego modułu obejmują:

  • definiowanie struktury poszczególnych firm: Pozwala on precyzyjnie określić hierarchię i relacje między firmami zależnymi/ oddziałami/ filiami, co ułatwia organizację i zrozumienie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej;
  • przekrojowa analiza danych: Istotną funkcjonalnością jest możliwość analizy danych zgromadzonych przez różne firmy w grupie kapitałowej, co umożliwia identyfikację trendów, wzorców i kluczowych obszarów działalności;
  • współdzielenie zasobów i wiedzy: Moduł umożliwia efektywne współdzielenie zasobów i wiedzy między różnymi firmami w grupie kapitałowej, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i uniknięcia redundancji;
  • raportowanie i analiza wyników: System umożliwia generowanie raportów i analizę wyników dla poszczególnych firm oraz dla całej grupy kapitałowej, co umożliwia monitorowanie postępów i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

Dzięki modułowi firmy zależnej możliwe jest skuteczne zarządzanie i analiza działalności wielu firm jednocześnie, co przyczynia się do efektywnego funkcjonowania całej grupy kapitałowej.