System TMS
Opublikowano: 04.01.2023

Jakie problemy rozwiązuje system TMS?

Przewozy towarów, w tym planowanie spedycji, stanowią dziś ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw, gdyż nierzadko generują liczne, trudne do pokonania problemy. Od efektywności radzenia sobie z nimi zależy zachowanie konkurencyjność na rynku, a ogromne wsparcie w tej kwestii zapewniają nowoczesne technologie – programy dla firmy transportowej. To tzw. systemy TMS, które m.in. ułatwiają zarządzanie flotami samochodowymi oraz usprawniają organizację transportu ładunków. Z artykułu dowiesz się, jakie korzyści przynosi ich użytkowanie oraz które problemy logistyczne można dzięki nim rozwiązywać. Zapraszamy do lektury!

Czym jest system TMS dla transportu i spedycji?

To informatyczne narzędzie można w pewnym stopniu porównać do popularnego oprogramowania ERP, jednak w tym przypadku jest ono przeznaczone wyłącznie dla firm zajmujących się transportem lub spedycją. TMS to przede wszystkim system zarządzania samochodową flotą transportową, zleceniami przewozowymi i związanymi z nimi umowami oraz bazą klientów. Program można wykorzystywać m.in. do:

Istotną zaletą systemów TMS jest ogromna swoboda w zakresie dopasowywania ich funkcjonalności do potrzeb. Program dla transportu i spedycji można bowiem rozbudowywać o różne moduły. Umożliwia to np. dodanie map, narzędzi do rozliczania kierowców czy optymalizację zleceń pod kątem efektywniejszego zarządzania samochodową flotą. Skontaktuj się z naszą firmą PasCom jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego oprogramowania – dostarczamy nowoczesne narzędzia informatyczne dla branży transportowej i spedycyjnej!

System TMS – jakie problemy rozwiązuje w transporcie i spedycji?

Najwięcej problemów związanych z planowaniem spedycji oraz zarządzaniem transportem i flotą samochodową napotykają większe przedsiębiorstwa. To m.in. firmy zajmujące się handlem, produkcją czy magazynowaniem oraz dystrybucją towarów na skalę krajową bądź międzynarodową. Głównym wyzwaniem jest zwykle odpowiednia organizacja pracy wynikająca z obsługiwania ogromnej ilości zleceń transportowych. W konsekwencji kłopotliwe jest m.in. sprawne przetwarzanie informacji, zapewnienie płynności wewnętrznego obiegu dokumentów czy efektywne planowanie tras.

Systemy TMS, jeśli tylko są odpowiednio skonfigurowane, przyczynią się do rozwiązania powyższych problemów. Przeznaczony dla transportu i spedycji program ułatwiający m.in. zarządzanie flotą samochodową pozwala firmie przede wszystkim:

Wszystko to sprawia, że firma działająca w branży transportowej i wykorzystująca system TMS funkcjonuje dużo sprawniej, podnosi konkurencyjność i optymalizuje własne koszty.

Dzięki programom do zarządzania flotą samochodową ograniczysz puste przewozy!

Przedsiębiorstwa działające w branży transportu międzynarodowego często mierzą się z problemem tzw. pustych przewozów. Generują one wyłącznie straty, gdyż jadącemu bez towaru kierowcy trzeba zapłacić, a do tego dochodzą wydatki związane z paliwem i amortyzacją pojazdu. Program TMS, czyli system do zarządzania samochodową flotą, ograniczy to niekorzystne zjawisko. Umożliwia logistykom działającym w spedycji łączenie zleceń transportowych i efektywniejsze planowanie tras.

Odkryj wszystkie korzyści systemu TMS – wybierz program PasCom dla transportu i spedycji!

Jeśli prowadzisz duże przedsiębiorstwo i zajmujesz się transportem lub spedycją towarów, powinieneś zainwestować w system TMS. Dzięki niemu zyskasz szersze możliwości rozwoju działalności, w tym psodnoszenia jakości usług. Będzie tak z pewnością, jeśli postawisz na program do zarządzania samochodową flotą transportową, przygotowany przez naszą firmę – PasCom. Jest prosty w obsłudze i może być rozbudowany o wiele modułów. Zapraszamy do kontaktu, podczas którego szczegółowo przedstawimy jego możliwości!