Opublikowano: 21.03.2022

Przedłuż gwarancję PasCom II – Nadzór autorski

Uprzejmie informujemy, iż jest możliwość przedłużenia gwarancji na nasze oprogramowanie Flota PasCom II, Transport PasCom II oraz Spedycja PasCom II. W tym celu wystarczy podpisać umowę nadzoru autorskiego, która dodatkowo zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne. Umowę taką można podpisać na czas określony (dowolny okres) lub na czas nieokreślony. Jedynym warunkiem podpisania ww. umowy jest  jednorazowy zakup aktualizacji programu do jego najnowszej wersji.

Do dnia 15.05.2022 udzielamy znacznego rabatu na ww. aktualizację!