Częste pytania – FAQ

Mam zainstalowany program. Jakie czynności muszę wykonać, by rozpocząć pracę z programem?

Rozpoczęcie pracy z aplikacją związane jest z szeregiem czynności przygotowawczych. Ustawienie pewnych elementów systemu jest konieczne do poprawnego działania systemu. Podstawowe działania wymagane do poprawnego rozpoczęcia pracy z systemem PasCom przedstawione zostały w punktach.
W nawiasie podano, jakich programów (F – Flota, T – Transport, S – Spedycja) dotyczą poniższe punkty:

• Uzupełnienie skrótu Firmy zależnej
• Uzupełnienie danych adresowych firmy zależnej (F, T, S)
• Ustalenie ilości i nazw poziomów struktur organizacyjnych (F, T).
• Uzupełnienie słownika struktur organizacyjnych, opcjonalnie: centrum kosztowe i konto. (F, T)
• Uzupełnienie kartoteki pracowników, dodanie przydziałów pracowników (F, T, S)
• Uzupełnienie kartoteki użytkowników systemu, nadanie haseł dostępu użytkownikom (F, T, S)
• Przyznanie użytkownikom uprawnień do elementów systemu (F, T, S)
• Uzupełnienie kartotek: grupy kosztów, rodzaje kosztów oraz tabeli konwersji grup kosztów (ta ostatnia potrzebna do prawidłowego importu faktur paliwowych) (F, T)
• Parametryzacja definicji finansowych dokumentów. (F, T, S)
• Uzupełnienie słowników serii i rejestrów VAT. Parametryzacja konfiguracji podpowiedzi serii i rejestrów (F, T, S)
• Ustawienie podpisów pod wydrukami (F, T, S)
• Ustawienie parametrów globalnych i osobistych
• Założenie bazy na pliki dołączane do programu oraz wysyłane z systemu maile (F, T, S)
• Uzupełnienie innych kartotek/słowników: Kartoteka Kart paliwowych, słownik rodzajów kart paliwowych (F, T), Kartoteka usług (T, S), słownik statusów zleceń (T) i rodzajów zleceń, kartoteka ustawień fakturowania (T), Kartoteka kontrahentów (F, T, S), słownik rodzajów pojazdów (osobowy, ciężarowy itp.) (F, T), Kartoteka marek, typów (F, T), Kartoteka pojazdów (F, T), słownik jednostek miary (F, T, S), Kartoteka towarów (T, S), słownik opakowań (T, S)
Uzupełnieniem powyższych czynności może być:
• Ustawienie przypomnień systemowych, stworzenie listy uprawnionych do otrzymywania przypomnień (F, T, S)
• Zindywidualizowanie menu użytkownika programu w postaci paska ikon (F, T, S)
• Odpowiednie ustawienie i uzupełnienie poszczególnych kartotek umożliwi efektywną pracę z systemem.

Co oznacza komunikat „Uwaga brak wypełnionego pola”?

Pola poszczególnych formatek mają różnokolorowe etykiety (nazwy). Poszczególne kolory mają różne znaczenie i tak:

 • Czerwony – tym kolorem oznaczone są pola wypełniane automatycznie przez system.
 • Niebieski – tym kolorem oznaczone są pola wymagane, aby zapisać dany rekord danych. Przy próbie zapisania danych bez wypełnionego pola z etykietą niebieską system wywoła komunikat: „Uwaga brak wypełnionego pola’ i uniemożliwi zapisanie tego rekordu.”
 • Czarny – pola te są wskazane do wypełniania przez użytkownika. Zalecane jest jednak, aby wypełniać wszystkie pola, których treść lub wartość znamy.
Chciał(a)bym mieć możliwość wysyłania e-maili z programu. Czy istnieje taka możliwość?

Tak, jest taka możliwość.

Aby skorzystać z tej opcji, należy w kartotece użytkowników, w polach „ustawienia poczty elektronicznej”, uzupełnić wszystkie informacje o adresie poczty elektronicznej, loginie i haśle dostępu oraz serwerze STMP i porcie, które są potrzebne do uruchomienia możliwości wysyłki listów z programu.

Chcę odfiltrować kartotekę, tylko do potrzebnych mi rekordów. Jak to zrobić?

Aby nałożyć filtr, należy wybrać przycisk „Szukaj” w lewym, górnym rogu. Pojawi się okno definicji warunku wyszukiwania. Po wybraniu pola, po którym będziemy szukać (tytuł kolumny), warunku i treści (zbiór zawężony tylko do tych rekordów, które znajdują się w wybranej kolumnie), potwierdzamy wybór przyciskiem „Szukaj”. Ten sam efekt osiągniemy przyciskając tytuł kolumny – w części „pole” podpowie się od razu tytuł kolumny.

Jeżeli ma zostać nałożony więcej niż jeden warunek szukania, pierwszy wybór dodajemy do listy warunków, przyciskiem „Dopisz” i ponawiamy całą operację od początku, aż do osiągnięcia pożądanego efektu, w postaci odfiltrowanej listy.

Chciał(a)bym aby na wydrukach były widoczne dodatkowe podpisy, warunki itp. Gdzie mogę to ustawić?
Dla części wydruków można zdefiniować dodatkowe podpisy. Dostęp do kartoteki podpisów pod wydrukami jest w grupie Narzędzia. Nie ma możliwości dodawania nowych podpisów, można jedynie edytować istniejące. Jeśli w jakieś części nie ma wpisu, nic również nie będzie się pojawiać na wydrukach.
Jak dopisać nowego użytkownika do systemu?
Aby dodać nowego użytkownika, należy wejść do kartoteki uprawnień, stamtąd do kartoteki użytkowników. Podczas dopisywania wybrać odpowiednią osobę z kartoteki pracowników, nadać jej hasło i login dostępu do programu. Po opuszczeniu kartoteki, w części dotyczącej uprawnień, wybrać nowo stworzonego użytkownika i nadać mu odpowiednie uprawnienia.

(Szerzej o kartotece uprawnień – instrukcja dołączona do programu, rozdział „Uprawnienia”).

Nie potrzebuję do pracy wszystkich kolumn dostępnych w kartotece. Co mam zrobić?

Nie wykorzystywane kolumny oraz pola w szczegółach można ukryć poprzez mechanizm Wizualizacji formatki, wówczas nie są one w ogóle pobierane z bazy danych.
Dostępne na liście kolumny możemy dowolnie ukrywać i przestawiać korzystając z przycisku dostępnego w lewym górnym rogu listy.
Ukrywanie niepotrzebnych kolumn oraz zmianę ich kolejności można również przeprowadzać bezpośrednio na liście danych. Chwytając nagłówek kolumny lewym przyciskiem myszki (LPM) i wyrzucając go poza listę, kolumna staje się niewidoczna.
Aby wyświetlony na liście układ kolumn został zapamiętany jako domyślny, należy prawym przyciskiem myszki (PPM) kliknąć na nagłówek dowolnej kolumny i wybrać <Zapisz jako domyślne>.
Opcja <Zapisz jako> pozwala zapisać rożne układy kolumn, pod konkretnymi nazwami. Dodatkowo, układy kolumn można zapisać jako wspólne dla wszystkich użytkowników.

Na wydrukach nie ma naszego logo. Co mam zrobić, żeby było widoczne?
W dowolnym miejscu na dysku należy przygotować plik nazwany logo.bmp, o szerokości nie przekraczającej 300 pikseli.
Aby wgrać plik do programu należy w kartotece Kontrahentów, dla firm zależnych, przejść do ikony „Pliki” i wybrać mechanizm .
Chciał(a)bym skorzystać z instrukcji do programu, ale nie wiem jak.
Praktycznie do każdej funkcji zawartej w systemie, jest przyporządkowany temat w instrukcji. Aby skorzystać z pomocy, należy będąc w kartotece, wybrać przycisk F1. Inną metodą jest wybranie przycisku pomocy, który znajduje się w obok przycisków nawigacyjnych, w górnej części kartoteki.
Jakie warunki techniczne musi spełniać mój komputer, aby program PasCom działał poprawnie?

Stacje klienckie:

 • Zainstalowany system Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bit);
 • Procesor klasy Pentium 1 GHz (zalecane Pentium III 1,5 GHz lub szybszy);
 • 1024 MB pamięci RAM;
 • 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym;
 • Monitor obsługujący rozdzielczość 1440×900 px;
 • Karta sieciowa (opcja sieciowa);
 • Mysz lub inne zgodne urządzenie wskazujące, klawiatura.

Serwer (opcja wielostanowiskowa):

 • Zainstalowany system Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 lub Windows Server 2008 lub nowszy (32/64 bit);
 • MS SQL 2008 R2/2012/2014/2016/2017/2019 Express lub Standard;
 • Procesor 2,5 GHz ( 2 Rdzenie );
 • 4 GB pamięci RAM;
 • Karta sieciowa;

Wymagania mogą być większe dla dużej liczby użytkowników.

Czym różnią się parametry użytkownika od parametrów globalnych?

Parametry Użytkownika.
Dostępne są dla każdego użytkownika programu, nie wymagają nadania żadnego uprawnienia.

Parametry Globalne.
Dostępne są dla użytkowników, którzy otrzymają uprawnienie <Parametry systemu> – grupa Narzędzia. Ustawienia parametrów globalnych obowiązują każdego użytkownika programu.
Szerzej o parametrach w instrukcji w rozdziale Parametry systemu.

Czym różni się pracownik od użytkownika?

Pracownik to każda osoba wpisana do kartoteki Pracownicy – dane osobowe. Można z nią wiązać różne operacje typu przydziały, rozliczenia, zlecenia itp.
Użytkownik, to użytkownik systemu, logujący się na swój indywidualny login i hasło. Jest on również dopisany w kartotece Pracownicy i dodatkowo zarejestrowany w kartotece Użytkowników.
Chciał(a)bym aby na wydrukach były widoczne dodatkowe podpisy, warunki itp. Gdzie mogę to ustawić?
Dla części wydruków można zdefiniować dodatkowe podpisy. Dostęp do kartoteki podpisów pod wydrukami jest w grupie Narzędzia. Nie ma możliwości dodawania nowych podpisów, można jedynie edytować istniejące. Jeśli w jakieś części nie ma wpisu, nic również nie będzie się pojawiać na wydrukach.
Na wydrukach np. faktur, umów, protokołów, pism możemy zamieszczać indywidualne podpisy.
Dostęp do kartoteki „Podpisy pod wydrukami” jest w module Narzędzia. Możemy dodawać tylko podpisy, które są dostępne w słowniku Typów podpisów np. Stopka na wydrukach, Uwagi pod fakturą itp.