Opublikowano: 12.12.2022

Czas pracy kierowcy – jak poprawie rozliczać czas pracy kierowcy?

Jedną z kluczowych kwestii w kontekście zarządzania flotą transportową jest właściwe rozliczanie kart drogowych. Czas pracy każdego z kierowców musi być ewidencjonowany w sposób transparentny i zapewniający dostęp do wszystkich istotnych danych związanych z realizacją zadań na wspomnianym stanowisku. Dokumenty okresowe wypełnia się też w kontekście charakterystyki eksploatacji sprzętu silnikowego, jeśli jest on na wyposażeniu danej firmy. Jesteśmy w stanie zaproponować w tym zakresie nowoczesne rozwiązania usprawniające opisywane procesy – zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Dlaczego rozliczanie kart drogowych jest istotne?

Obecnie w przypadku kierowców zawodowych obowiązuje wymóg prowadzenia ewidencji wykonywanych przez nich czynności z wykorzystaniem floty transportowej. Zarządzanie czasem pracy pracownika i wykorzystywanego przez niego sprzętu musi być tym samym przemyślane – tak, by uniknąć grzywny za niedostosowanie się do ustawowych przepisów. Kary przy popełnieniu wykroczeń w tym zakresie mogą okazać się bardzo dotkliwe, dlatego warto rozliczenie kart drogowych przeprowadzać w sposób rzetelny i terminowy. Jednym z nowoczesnych rozwiązań jest użycie do tego celu specjalnego oprogramowania lub powierzenie działań związanych z ewidencją czasu pracy kierowcy i użytkowanego przez niego sprzętu firmie zewnętrznej w ramach obsługi audytorskiej.

Należy przy tym pamiętać, że wspomniany obowiązek dotyczy również samozatrudnionych. Kluczową różnicą w kontekście rozliczania kart drogowych i ogólnego zarządzania flotą transportową w tym wypadku jest rodzaj instytucji odpowiedzialnej za kontrolę wspomnianych danych. Przedsiębiorstwa podlegają Państwowej Inspekcji Pracy, natomiast kierowcy na kontraktach i funkcjonujący jako jednoosobowe podmioty gospodarcze są sprawdzani przez Inspekcję Transportu Drogowego. Oba te organy nadzoru mogą nałożyć spore kary przy ujawnieniu nieprawidłowości w ewidencjonowaniu czasu pracy osoby wykorzystującej sprzęt silnikowy do realizacji zleceń. Z tego względu tak istotne jest poprawne i terminowe rozliczanie kart drogowych w ramach zarządzania flotą transportową.

Rozliczanie kart drogowych i pracy sprzętu za pomocą specjalnego oprogramowania

Do opisywanych czynności można wykorzystać nowoczesne narzędzia, które proponujemy. Zalicza się do nich specjalny program m.in. dla firm spedycyjnych. Ma on budowę modułową, co oznacza uwzględnienie dodatkowych udogodnień pozwalających na lepszą obsługę działalności o określonym profilu. Zarządzanie flotą transportową staje się znacznie prostsze, gdy rozliczanie karty pracy sprzętu i dokumentów drogowych realizowane jest przez przeznaczone do tego oprogramowanie. Automatyzacja procesów ewidencjonowania danych to rozwiązanie zapewniające optymalizację funkcjonowania firmy zajmującej się transportem i spedycją.

Cykliczne dokonywanie wspomnianych rozliczeń kart drogowych i pracy sprzętu może dotyczyć wielu zagadnień związanych z realizacją zleceń przez flotę transportową. Właściciel przedsiębiorstwa ma do dyspozycji moduł zarządzania załadunkami, przeładunkami i rozładunkami, a także trasami pojazdów i czasem wykonania poszczególnych kursów. Pod uwagę brane są też nierzadko kilometry pokonane przez wybrany samochód bądź maszynę.

Program do rozliczania kart drogowych i pracy sprzętu – najważniejsze zalety

Wspomniana już optymalizacja procesów w firmie zarządzającej flotą transportową dzięki użyciu oprogramowania do rozliczania kart drogowych i pracy sprzętu to jedna z wielu zalet stosowania proponowanego przez nas rozwiązania. Za jego pomocą możliwe jest zwiększenie wydajności, a także dotrzymywanie terminów realizacji zleceń i lepsze ich planowanie. Wszelkie nieprawidłowości są na bieżąco wskazywane przedsiębiorcy, co pozwala mu podjąć odpowiednie działania w celu wyeliminowania problemu. To ponadto praktyczny sposób zapewniający skrócenie czasu kompleksowego zarządzania flotą transportową. Zachęcamy do nabycia programu do rozliczania kart drogowych i pracy sprzętu w naszej firmie!