Szybki start

Szybki start

Podobieństwo w obsłudze do narzędzi biurowych np. Excel, bardzo dobra dokumentacja, a także zunifikowane formatki rejestracyjne pozwalają na wdrożenie systemu w krótkim czasie i znaczne ograniczenie kosztów utrzymania floty. Zastosowana elastyczność i modułowość systemu pozwoliła na przygotowanie różnych wariantów programu zależnych od profilu i potrzeb odbiorcy.

Duży nacisk został położony na intuicyjność i łatwość wdrożenia. Wprowadzone do systemu ergonomiczne podejście do wizualizacji danych, dowolnie definiowane i zapamiętywane kontekstowe przekroje danych oraz podobieństwo do mechanizmów znanych z arkuszy kalkulacyjnych pozwala na łatwe zarządzanie transportem i spedycją oraz płynne przejście ze znanych powszechnie i używanych wcześniej narzędzi informatycznych.

System PasCom II został tak opracowany, aby mógł być również wykorzystywany w organizacjach składających się z wielu podmiotów zależnych (holdingowych) w oparciu o jedną bazę danych. Każda z firm zależnych może wykorzystywać indywidualne wzory wydruków, zawierające między innymi ich znaki graficzne (logo firmowe).

System wdrażany innowacyjną metodą „Szybki Start” opartą o nowoczesne narzędzia multimedialne, znacznie skracająca czas wdrożena i ogranicza jego koszty do niezbędnego minimum, bez straty jakości wdrożenia. Celem opracowania procedury Szybki Start jest zminimalizowania zarówno czasu jak i kosztów wdrożenia.