Kartoteki MORSKIE

Kartoteki morskie są dedykowane do obsługi informacji związanych ze spedycją, ułatwiając rejestrację i analizy. Oprócz podstawowych kartotek, takich jak kartoteka kontenerów, przesyłek, konwencji, teczki spedycyjnej, dokumentów przychodowych/kosztowych itp., w systemie znajduję się również:

  • kartoteka miejsc: umożliwiająca rejestrację szczegółowych danych dotyczących miejsc, w tym nazwy dokładnych adresów oraz przypisanego kontrahenta;
  • kartoteka tras: służąca do rejestrowania szczegółów dotyczących punktów dowolnej trasy, takich jak dane adresowe, długości i szerokości geograficznej oraz czynności wykonywanych w poszczególnych punktach;
  • katalog usług: pomocny przy wystawianiu dokumentów przychodowych, zawierający informacje o dostępnych usługach;
  • grupy kosztów: wspomagające wystawianie dokumentów kosztowych poprzez kategoryzację kosztów;
  • kartoteka towarów: zawierająca podstawowe informacje jakościowe o towarach będących przedmiotem spedycji;
  • kartoteka statków i wiele innych.

Dzięki tym kartotekom użytkownicy systemu mogą sprawnie zarządzać danymi związanych z procesami spedycyjnymi oraz łatwo generować potrzebne dokumenty i analizy.