Opublikowano: 10.03.2021

Czym różni się pracownik od użytkownika?

Pracownik to każda osoba wpisana do kartoteki Pracownicy – dane osobowe. Można z nią wiązać różne operacje typu przydziały, rozliczenia, zlecenia itp.
Użytkownik, to użytkownik systemu, logujący się na swój indywidualny login i hasło. Jest on również dopisany w kartotece Pracownicy i dodatkowo zarejestrowany w kartotece Użytkowników.
Chciał(a)bym aby na wydrukach były widoczne dodatkowe podpisy, warunki itp. Gdzie mogę to ustawić?
Dla części wydruków można zdefiniować dodatkowe podpisy. Dostęp do kartoteki podpisów pod wydrukami jest w grupie Narzędzia. Nie ma możliwości dodawania nowych podpisów, można jedynie edytować istniejące. Jeśli w jakieś części nie ma wpisu, nic również nie będzie się pojawiać na wydrukach.
Na wydrukach np. faktur, umów, protokołów, pism możemy zamieszczać indywidualne podpisy.
Dostęp do kartoteki „Podpisy pod wydrukami” jest w module Narzędzia. Możemy dodawać tylko podpisy, które są dostępne w słowniku Typów podpisów np. Stopka na wydrukach, Uwagi pod fakturą itp.