Opublikowano: 10.03.2021

Co oznacza komunikat „Uwaga brak wypełnionego pola”?

Pola poszczególnych formatek mają różnokolorowe etykiety (nazwy). Poszczególne kolory mają różne znaczenie i tak: