Moduł ZGŁOSZENIA FITOSANITARNE

Funkcjonalność umożliwia rejestrację zgłoszeń dotyczących usług spedycyjnych, do instytucji takich jak: SANEPID, WIOR, WIS, WIJHARS, UC. Po wyborze instytucji do której ma być przygotowany dokument i rejestracji wszystkich danych, Użytkownik może wygenerować z systemu odpowiedni formularz zgłoszenia.