Moduł SKŁAD CELNY

W ramach modułu, Użytkownicy mogą ewidencjonować towary unijne i nieunijne na potrzeby prowadzenia składu celnego. System użytkowany zgodnie z instrukcją, zapewnia wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwia usuwanie bądź dokonywanie zmian bez śladu – tym samym, pozwala organom celnym na przeprowadzenie skutecznych kontroli, w szczególności z mocą wsteczną.