Moduł AGENCJA STATKOWA

Moduł operuje na bazie kartotek: zleceń i zgłoszeń agencji statkowej, które umożliwiają agentom morskim prowadzenie ewidencji oraz nadzorowanie zgłoszeń obsługi statku. Głównym celem funkcjonalności jest szybkie obliczanie kosztów obsługi statku dla potencjalnych klientów. W ramach kartoteki automatycznie generowane są szacunkowe koszty planowanych transakcji zgodnie z usługami określonymi w cenniku, czyli kosztorysie czynności związanych z obsługą. Użytkownik ma możliwość zarządzania ewidencją statków oraz wspomnianym cennikiem.