Moduł AGENCJA I GWARANCJE CELNE

Moduł działa na podstawie rejestru czynności celnych, który umożliwia agentom rejestrację, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę spraw celnych. System zapewnia kontrolę pełnomocnictw dla importerów i eksporterów oraz monitorowanie limitów zabezpieczeń, obejmując wyliczanie sald rzeczywistych i planowanych gwarancji.