Opublikowano: 10.03.2021

Nie potrzebuję do pracy wszystkich kolumn dostępnych w kartotece. Co mam zrobić?

Nie wykorzystywane kolumny oraz pola w szczegółach można ukryć poprzez mechanizm Wizualizacji formatki, wówczas nie są one w ogóle pobierane z bazy danych.
Dostępne na liście kolumny możemy dowolnie ukrywać i przestawiać korzystając z przycisku dostępnego w lewym górnym rogu listy.
Ukrywanie niepotrzebnych kolumn oraz zmianę ich kolejności można również przeprowadzać bezpośrednio na liście danych. Chwytając nagłówek kolumny lewym przyciskiem myszki (LPM) i wyrzucając go poza listę, kolumna staje się niewidoczna.
Aby wyświetlony na liście układ kolumn został zapamiętany jako domyślny, należy prawym przyciskiem myszki (PPM) kliknąć na nagłówek dowolnej kolumny i wybrać <Zapisz jako domyślne>.
Opcja <Zapisz jako> pozwala zapisać rożne układy kolumn, pod konkretnymi nazwami. Dodatkowo, układy kolumn można zapisać jako wspólne dla wszystkich użytkowników.