Opublikowano: 10.03.2021

Jak dopisać nowego użytkownika do systemu?

Aby dodać nowego użytkownika, należy wejść do kartoteki uprawnień, stamtąd do kartoteki użytkowników. Podczas dopisywania wybrać odpowiednią osobę z kartoteki pracowników, nadać jej hasło i login dostępu do programu. Po opuszczeniu kartoteki, w części dotyczącej uprawnień, wybrać nowo stworzonego użytkownika i nadać mu odpowiednie uprawnienia.

(Szerzej o kartotece uprawnień – instrukcja dołączona do programu, rozdział „Uprawnienia”).