Opublikowano: 10.03.2021

Chciał(a)bym mieć możliwość wysyłania e-maili z programu. Czy istnieje taka możliwość?

Tak, jest taka możliwość.

Aby skorzystać z tej opcji, należy w kartotece użytkowników, w polach „ustawienia poczty elektronicznej”, uzupełnić wszystkie informacje o adresie poczty elektronicznej, loginie i haśle dostępu oraz serwerze STMP i porcie, które są potrzebne do uruchomienia możliwości wysyłki listów z programu.