PasCom

Skontaktuj się z nami

 

Zalety

PasCom TRANSPORT II – otwarty, stabilny dla spedytora i dyspozytora.

Nowoczesne narzędzie, które pozwala kompleksowo nadzorować cały proces przygotowania, realizacji i rozliczenia usługi transportowo-spedycyjnej, od przygotowania i wysłania oferty do ewentualnych działań windykacyjnych. Modułowość i elastyczność programu pozwalają na ścisłe dopasowanie systemu do potrzeb organizacji. Praca w wielu wersjach językowych.

Pobierz krótki opis: PasCom TRANSPORT II PasCom SPEDYCJA II
 • Łatwość wdrożenia – uniwersalne importy danych, filmy szkoleniowe
 • Wydajna kontrola zysków – wielość analiz, zestawień
 • Dostęp z wielu źródeł – notebook, WEB, tablet, smartfon
 • Praca wielooddziałowa, obsługa wielu firm jednocześnie

PasCom TRANSPORT II – elastyczny, wielokrotnie
nagradzany program do zarządzania transportem i spedycją

ZMNIEJSZYSZ WYDATKI, ZYSKASZ CZAS

 • Przeprowadzisz analizę kosztów transportu i wykryjesz nieuzasadnione wydatki.
 • Skontrolujesz obroty z kontrahentami w celu negocjacji rabatów.
 • Skontrolujesz poziom zadłużenia zleceniodawców.
 • Sprawdzisz ponadnormatywne zużycia paliw.
 • Zweryfikujesz tankowania z kart flotowych z danymi urządzeń GPS.
 • Uzyskasz nadzór nad wyposażeniem i ogumieniem pojazdów

NIE PRZEOCZYSZ DOKUMENTÓW I TERMINÓW

 • Przypilnujesz terminy przeglądów pojazdów i badań technicznych.
 • Przypilnujesz terminy ważności polis i innych dokumentów dotyczących kierowców.
 • Wygenerujesz zlecenia na podstawie ustalonych tras i stawek.
 • Automatycznie wygenerujesz faktury z niezafakturowanych zleceń lub wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.
 • Prześlesz dokumenty do systemu księgowego oraz wyemitujesz raporty dla księgowości.
 • Uzyskasz pełny nadzór nad obiegiem dokumentów w twoim przedsiębiorstwie.

SZYBKO PODEJMIESZ WŁAŚCIWE DECYZJE

 • Otrzymasz informację o saldach kontrahentów już podczas przyjmowania zleceń.
 • Otrzymasz informację nt. wyników poszczególnych spedytorów, kierowców lub pojazdów.
 • Przeprowadzisz analizy opłacalności poszczególnych kierunków.
 • Uzyskasz m.in. raporty obrotów oraz raporty windykacyjne. Szybko i wielostronnie przeanalizujesz działalność spedycyjną i transportową.

SKONTROLUJESZ I ROZLICZYSZ TRANSPORT

 • Rozliczysz karty drogowe, karty pracy, wyjazdy oraz inne koszty transportowe.
 • Wygenerujesz rozliczenia kierowców.
 • Rozliczysz zaliczki i delegacje kierowców.
 • Sprawdzisz obieg dokumentów w firmie i wydrukujesz kompletny zestaw dokumentów.
 • Skontrolujesz ilość i celowość napraw - analiza usterkowości oraz sprawdzisz częstotliwość wymiany części zamiennych.