Moduł KONTRAHENCI (CRM)

Moduł ten umożliwia zarządzanie kontaktami z dostawcami, pozwalająca na szybki dostęp do danych teleadresowych oraz do uzgodnionych zasad rozliczeń finansowych. Umożliwia także precyzyjne opisywanie oraz filtrowanie kontrahentów poprzez cechy elastycznie definiowane przez użytkownika systemu. Z kartoteką tą związane są dodatkowe podkatalogi umożliwiające rejestrację pracowników danego kontrahenta oraz jego oddziały. Natychmiastowy dostęp do sald obrotów z kontrahentem oraz listy dokumentów kosztowych i przychodowych pozwala na błyskawiczną analizę kluczowych informacji związanych z kontrahentem.

Dodatkowo dołączona została funkcjonalność edycji i zarządzania pismami do kontrahentów wraz z opcją wysyłania pism wprost z aplikacji pocztą elektroniczną. Z poziomu tej kartoteki możliwy jest także szybki dostęp do odfiltrowanych danych zgromadzonych w innych kartotekach w zakresie umów, zadań / kontaktów z kontrahentem, czy też faktur wystawionych przez danego dostawcę.

Stawki usług

W ramach kartoteki stawek użytkownik może rejestrować stawki transportowe, stawki promowe, stawki dzierżawy oraz stawki uniwersalne.
Mogą to być zarówno stawki ogólne, jak i indywidualne, będące częścią oferty dla danego kontrahenta. Szczególną rolę w systemie spełniają stawki transportowe ryczałtowe lub cennikowe, przy wykorzystaniu których generowane jest zlecenie transportowe bądź spedycyjne. W kartotece stawek transportowych można zarejestrować dane w zakresie szczegółów dotyczących:

  • kontrahenta,
  • rodzaju zlecenia,
  • dokładnej trasy, miejsc załadunku i rozładunku,
  • towaru,
  • parametrów/wymogów transportu,
  • frachtu opartego na ryczałcie za cały transport,
  • frachtu opartego na tabeli cennikowej,
  • oferty, w której dana stawka jest zawarta,
  • umowy handlowej,
  • okresu obowiązywania stawki.

W ramach stawki istnieje możliwość definiowania macierzy cennikowych.

Zadania

Funkcjonalność systemu umożliwiająca zarządzanie kontaktami z klientami – zastępuje popularne tzw. żółte karteczki z przypomnieniami.

Możliwość przydzielania zadań innym pracownikom pozwala przełożonym na pełną kontrolę sposobu i terminowości realizacji zadań przez podlegających pracowników.
Funkcja ta ułatwia zdefiniowanie czynności, które powinien wykonać zastępca w trakcie nieobecności pracownika z powodu urlopu lub choroby.

Pisma

Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie korespondencji. Przygotowane w systemie pismo może być wydrukowane wraz z logo firmowym.
Wzór logo firmowego jest dodawany do systemu w trakcie jego instalacji. W przypadku, gdy z systemu korzysta kilka firm zależnych, istnieje możliwość dowiązania dla każdej z tych firm indywidualnego znaku firmowego.

Dostępna w systemie możliwość wysyłania e-maili wprost z aplikacji ułatwia i przyśpiesza obsługę korespondencji.