PasCom

Technologia

Obecnie oferujemy Państwu oprogramowanie zaprojektowane i wykonane w technologii Klient/Serwer wykorzystującej środowisko graficzne Windows jako warstwę komunikacji z użytkownikiem oraz środowisko profesjonalnych serwerów SQL jako bezpieczną warstwę zarządzania bazą danych.

Podstawowym naszym produktem jest w pełni skalowalny system PasCom II, który możemy wdrażać zgodnie z bardzo szerokim zakresem indywidualnych wymagań Użytkowników. Oferujemy Państwu przeważnie predefiniowane produkty pod względem funkcjonalności, najczęściej wdrażanych w rożnych segmentach działalności gospodarczej. Jednak coraz częściej wdrażane systemy informatyczne PasCom II zawierają indywidualne zestawy funkcjonalności , które możemy dostroić szybko "na miejscu" wdrożenia.

W ostatnich latach skierowaliśmy duży nacisk na rozwijanie i wdrażanie technologii serwerów aplikacyjnych w produkowanym oprogramowaniu. W wyniku tego powstały liczne moduły WEB dostępu przez Internet.

Z naszego doświadczenia wynika, iż dla Klientów ważne jest zapewnienie dostosowywania oprogramowania do zmieniających sie przepisów prawnych oraz nowych wymagań sprzętowych i technologicznych. Z pełną odpowiedzialnością, popartą naszymi 21-letnimi doświadczeniami w tym zakresie, możemy to zagwarantować.

Dnia 16.12.2003 PasCom Sp. z o.o. uzyskała międzynarodowy Certyfikat ISO 9001:2000 nr 142153 wydany przez BVQI (Bureau Veritas Quality International-akredytacja TGA/DAR) na wdrozony System Zarządzania Jakościa w zakresie: Projektowanie systemów komputerowych, usługi w zakresie oprogramowania.

Wdrożyliśmy najnowsze technologie inżynierii oprogramowania w oparciu o zakupione narzędzia do projektowania obiektowego (UML) oraz projektowania strukturalnego.

Wstecz