Moduł ZAPOTRZEBOWANIA

Moduł umożliwia rejestrację zapotrzebowania na transport oraz planowanie jego realizacji. Zawiera m.in. takie funkcjonalności jak:

  • wysyłanie grupowo zapytań ofertowych do przewoźników/kontrahentów na podstawie dowolnych ograniczeń (np. czy ADR, chłodnia itp.),
  • otrzymywanie ofert od przewoźników/kontrahentów przy pomocy aplikacji webowej naszego autorstwa dot. stawek, terminów itp.,
  • generowanie harmonogramów,
  • szybka generacja zleceń dla różnych rodzajów transportu (masówka, drobnica),
  • możliwość łatwego zasilenia danymi kartoteki zapotrzebowań (importy).