Moduł WYJAZDY

Kartoteka wyjazdów umożliwia powiązanie w ramach jednego wyjazdu (kółka, koszulki) wielu realizowanych zleceń – ładunków oraz wielu kart drogowych.

W ramach tej kartoteki możliwe jest planowanie kosztów wyjazdu oraz rozliczanie rzeczywiście poniesionych wydatków.
Dostępne jest automatyczne wyliczenie efektywności wyjazdu poprzez porównanie przychodów ze zleceń realizowanych w trakcie wyjazdu z poniesionymi kosztami.

Z kartoteką tą są powiązane dodatkowe funkcjonalności umożliwiające:

  • planowanie trasy i harmonogramu przejazdu wraz z jej prezentacją na mapie,
  • obsługę kart drogowych,
  • obsługę zleceń,
  • rozliczenie zaliczki kierowcy,
  • dowiązywanie zleceń serwisowych,
  • rejestrację kosztów,
  • tworzenie harmonogramów wyjazdów – tzw. Tablice spedycyjne.