Moduł SPEDYCJA KOLEJOWA

Moduł ten służy do rejestracji zleceń, w których korzystamy z przewozu koleją. Bazuje on na kartotece zleceń transportowych.
W zleceniach kolejowych można rejestrować transakcje planowane. Dostępne są wydruki (listy przewozowe).