Moduł ROZLICZENIA KIEROWCÓW

Moduł ten służy do szybkiego tworzenia rozliczeń pracy kierowców. System na podstawie kart drogowych i zdefiniowanych indywidualnie stawek tworzy rozliczenie okresowe dla danego kierowcy.