Moduł REKLAMACJE i NIEZGODNOŚCI

Kartoteka reklamacji przeznaczona jest do nadzorowania reklamacji zgłaszanych przez klientów lub przez własną firmę.
Architektura tej kartoteki umożliwia wiązanie jej z właściwą kartoteką źródłową, np. z:

  • pojazdem,
  • wyposażeniem pojazdu,
  • wyposażeniem pracownika,
  • telefonem komórkowym,
  • zleceniem spedycyjno transportowym,
  • zleceniem serwisowym.

Kartoteka niezgodności umożliwia firmom, które np. wdrożyły system zarządzania jakością, rejestrację wszelkich niezgodności związanych z realizowanymi usługami.
Zapisy w tej kartotece mogą być generowane automatycznie z poziomu zlecenia w oparciu o np.ustawione parametry graniczne związane z ubytkiem masy ładunku, lub terminowością realizacji zlecenia.