Moduł OFERTOWANIE

Kartoteka ofert umożliwia kompleksowe przygotowanie ofert dla dowolnego kontrahenta. W ramach oferty system umożliwia zarejestrowanie informacji w zakresie:

  • kontrahenta, którego dotyczy oferta,
  • szczegółowej treści oferty,
  • szczegółów projektu lub przetargu,
  • osoby kontaktowej po stronie kontrahenta,
  • numeru ewidencyjnego oferty,
  • daty zapytania ofertowego oraz jego numeru referencyjnego,
  • dat przygotowania i wysłania oferty,
  • statusu oferty
  • itd.

Dodatkowo z poziomu kartoteki ofert moduł umożliwia  bezpośredni dostęp do kartoteki zadań i czynności związanych z daną ofertą, kartoteki pism oraz stawek, które proponowane są kontrahentowi w ramach oferty.

Ponadto system umożliwia wydrukowanie oferty wraz z jej stawkami lub wysyłkę gotowej oferty bezpośrednio z systemu przy użyciu poczty elektronicznej na wskazany przez użytkownika adres.