Moduł HARMONOGRAMY

W systemie automatycznie generowane są między innymi następujące harmonogramy:

  • harmonogram wyjazdów – tablica przedstawiająca zajętości pojazdu na podstawie planowanych w wyjazdach zleceń,
  • harmonogram serwisów – tablica planowanych serwisów dla poszczególnych pojazdów,
  • harmonogram dokumentów pojazdów – tablica ważności dokumentów pojazdów,
  • harmonogram dokumentów pracowników – tablica ważności dokumentów pracowników,
  • harmonogram rezerwacji – tablica zajętości pojazdów na podstawie kartoteki wypożyczalni.