Kartoteki SPEDYCYJNE

Kartoteki spedycyjne służą do obsługi informacji związanej ze spedycją, ułatwiając rejestrację i analizy.

Ładunki

Kartoteka ładunków zawiera listę wszystkich ładunków zarejestrowanych w odpowiednich zleceniach w systemie.
Każdy ładunek zawiera informacje o datach i godzinach rozpoczęcia i zakończenia operacji załadunku i rozładunku, adresach załadunku i rozładunku, rodzaju przewożonego towaru i jego opakowaniu, ilości, wadze zleconej, wadze rzeczywistej, wymiarach ładunku, numerach referencyjnych, wymogach przewozu ładunku. Z poziomu kartoteki ładunków system umożliwia bezpośredni dostęp do danych związanych z ładunkiem w zakresie:

  • szkód ładunków,
  • trasy ładunku,
  • dokumentów CMR.

Miejsca

Miejsca rejestrowane w systemie mogą być wykorzystywane do automatycznego wypełniania danych adresowych w wielu kartotekach systemu, a w szczególności podczas rejestracji stawek, tras i zleceń.
W kartotece tej można zarejestrować szczegółowe dane dotyczące: nazwy miejsca, dokładnych danych adresowych, kontrahenta do którego przypisane jest dane miejsce i cech danego miejsca.
W systemie istnieje możliwość importu listy miejsc do systemu.

Trasy

W kartotece tras możemy rejestrować szczegóły dotyczące punktów dowolnej trasy takie jak:

  • dane adresowe punktów trasy,
  • długości i szerokości geograficznej,
  • czynności wykonywanej w danym punkcie,
  • długości trasy wyliczanej na podstawie mapy.

Do wypełnienia danych adresowych możemy wykorzystać kartotekę miejsc. Tak zdefiniowane wzorcowe trasy mogą być wielokrotnie wykorzystywane podczas rejestracji stawek transportowych, a następnie generacji tras zleceń.