PasCom Szkolenia II

PasCom Szkolenia II

Program jest profesjonalnym narzędziem wspomagającym zarządzanie procesem organizacji, ewidencji oraz analizy szkoleń pracowniczych.

Program pozwala na profesjonalną kontrolę procesu szkoleń pracowników, automatyzuje proces selekcji osób przewidzianych do szkolenia, dokonuje wszechstronnych analiz kosztów kształcenia , ułatwia nabór wewnętrzny, nadzoruje szkolenia obligatoryjne.

Narzędzie to jest także bardzo pomocne do rejestracji cyklów szkoleń związanych z wprowadzaniem systemu jakości ISO 9001. System filtrów i kontroli dostępu pozwala na precyzyjne określenie uprawnień danego Użytkownika do danych ściśle określonej grupy pracowników.

KARTOTEKI PODSTAWOWE

System umożliwia ewidencję, szybkie odszukiwanie przeglądanie i wydruk danych:

 • pracownicy i ich potrzeby szkoleniowe,
 • szkolenia zrealizowane przez pracowników plany szkoleń na określony rok,
 • oferty szkoleniowe i listy potencjalnych uczestników szkolenia,
 • firmy i ośrodki szkoleniowe,
 • szkolenia stanowiskowe,
 • budżet przeznaczony na szkolenie,
 • podział organizacyjny firmy – piony, komórki, stanowiska,
 • rejestry pomocnicze : dziedziny i specjalności,
 • szkolenia stanowiskowe,
 • grupy i formy szkoleń.

ELEMENTY WSPOMAGAJĄCE BIEŻĄCĄ PRACĘ

Program zawiera cały szereg mechanizmów wspomagających bieżącą pracę i automatyzujących pracochłonne czynności:

 • automatyczna generacja list potencjalnych uczestników szkolenia tworzona na podstawie kryteriów definiowanych przez Użytkownika (np. potrzeb szkoleniowych, stanowisk, zakładów, pionów, komórek, stażu pracy, wieku, wykształcenia itp.),
 • automatyczna, grupowa rejestracja odbytych szkoleń,
 • automatyczna generacja potrzeb szkoleniowych pracowników zajmujących określone stanowiska,
 • wydruk formularzy zgłoszeń uczestników,
 • automatyczne tworzenie harmonogramów przyjętych szkoleń,
  elastyczne przeszukiwanie ofert szkoleniowych (dowolne definiowanie warunków szukania z wydrukiem wyników szukania).

ZESTAWIENIA I ANALIZY

Wszystkie zestawienia ,raporty i analizy mogą być przeglądane na ekranie, drukowane lub przenoszone dalej np. do programów pakietu biurowego Microsoft Office ( EXCEL, WORD ) i innych w postaci plików *.XLS, *.RTF, *.HTML, *.TXT, *.CSV, *.WMF.

RAPORTY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Program porządkuje potrzeby szkoleniowe pracowników (indywidualne i stanowiskowe) tworząc szereg raportów:

 • raport struktury potrzeb szkoleniowych pracowników wg struktury organizacyjnej, nazwisk, stanowisk, nr ewidencyjnych, wg dziedzin i specjalności,
 • raport potrzeb niezrealizowanych w terminie,
 • harmonogram planowanych szkoleń z listami uczestników,
 • raport szkoleń planowanych / wykonanych i inne.

BIEŻĄCA KONTROLA PLANU I WYKONANIA

Program pozwala na wygodne śledzenie kosztów ponoszonych na kształcenie i na bieżące porównanie ich z założonym budżetem.
Tworzy szereg zestawień:

 • symulacja przewidywanych kosztów planowanych szkoleń wg różnych kryteriów,
 • raport refundacji kosztów szkoleń,
 • raport szkoleń zrealizowanych przez pracowników (wg struktury organizacyjnej, stanowisk, nazwisk, nr ewidencyjnych itp.),
 • koszty zrealizowanych szkoleń wg struktury organizacyjnej, dziedzin i specjalności, stanowisk, firm szkoleniowych i wiele innych.

ANALIZY GRAFICZNE

Program umożliwia tworzenie analiz graficznych. Użytkownik może wybrać formę wykresu słupkowego, kołowego, liniowego 3D, 2D z możliwością skalowania, obracania i opisywania. Wykresy mogą być przeglądane, drukowane lub wstawiane do innych dokumentów np. MS OFFICE.

Przykładowe analizy graficzne:

 • potrzeby szkoleniowe wg tematów (dziedzin),
 • potrzeby szkoleniowe wg ważności szkoleń,
 • plan szkoleń (koszt, ilość pracowników) w zadanej strukturze organizacyjnej,
 • koszt zrealizowanych szkoleń wg miesięcy w zadanej strukturze organizacyjnej,
 • wykonanie (koszt, ilość przeszkolonych, ilość godzin) w zadanej strukturze organizacyjnej.

INNE ZESTAWIENIA

Program zawiera szereg raportów uzupełniających np. listy zrealizowanych szkoleń wg:

 • struktury organizacyjnej,
 • struktury organizacyjnej / pracowników,
 • grup szkoleń,
 • form szkoleń i wiele innych.

Zapewniamy

Pełne autorstwo

Jesteśmy autorami oferowanych produktów i posiadamy pełne prawa wykonywania zmian, rozbudowy i dystrybucji.

Przyjazność

Program stworzono tak, by był prosty i przyjemny w obsłudze. Kontekstowe podpowiedzi, podobieństwo w obsłudze do narzędzi biurowych np. Excel, rozwijalne listy wyboru, kontrola wprowadzanych danych pozwalają na komfortową pracę z oprogramowaniem.

Przenośność

Wyniki naszej pracy mogą być wykorzystywane w innych programach. Tworzone raporty można zapisywać w wielu formatach np. EXCEL, WORD , HTML, *.TXT, *.CSV. *.PDF.

Bezpieczeństwo

Wprowadzane dane są automatycznie kontrolowane. Dostęp do danych przez osoby niepowołane ograniczony jest przez system haseł. Program zapewnia spójność referencyjną danych.

Wdrożenie

Zapewniamy podręcznik, Help on-line w programie oraz opcjonalnie pełne szkolenie w zakresie obsługi programu. Kompetentna pomoc techniczna jest do dyspozycji Użytkowników.

Integracja

Oferujemy możliwość integracji naszych rozwiązań z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w organizacji. Posiadamy duże doświadczenie w tego typu usługach.