Moduł WINDYKACJA

Moduł umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności. Pozwala na rejestrację czynności dotyczących pojedynczej faktury lub grupy faktur. Egzekucja może być realizowana poprzez pismo, e-mail lub rozmowę. W kartotekach powiązanych definiowane są szablony dokumentów wykorzystywanych do tych działań. Podczas rejestracji, system automatycznie łączy czynności ze wszystkimi przeterminowanymi fakturami kontrahenta oraz wyświetla saldo zobowiązania na dzień rejestracji.