Moduł USŁUGA PASCOM

Moduł jest osobną aplikacją uruchamianą jako usługa systemowa Windows. Służy do automatyzacji procesów w systemie PasCom na podstawie dowolnie definiowanego przez Użytkownika harmonogramu. Obejmuje takie operacje jak: automatyczne pobieranie i obsługa danych telematycznych, wysyłanie wiadomości e-mail, generowanie kalendarza, generowanie komunikatów ekranowych, obsługa modułu KSeF (Krajowy System e-Faktur), pobieranie kursów walut, wykonywanie importów/eksportów cyklicznych.