Moduł URLOPY I ABSENCJE

Funkcjonalność umożliwia ewidencję wszystkich nieobecności pracowników, z uwzględnieniem rodzaju absencji (np. chorobowe, urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, opieka itp.). Nieobecności mogą mieć status np. zgłoszona, zatwierdzona, oraz określoną hierarchię ważności. Jeżeli absencja dotyczy urlopu, Użytkownik systemu bądź jego przełożony może wydrukować wniosek urlopowy. Na wniosku system wylicza faktyczną ilość dni urlopu uwzględniając dni wolne od pracy.