Moduł TECZKA SPEDYCYJNA

Moduł pełni centralną rolę w systemie PasCom Spedycja II, umożliwiając kompleksowe realizowanie obsługi zleceń krajowych i międzynarodowych w zakresie importu i eksportu. Jako kluczowy element pozwala użytkownikom gromadzić, przeglądać i kontrolować wszelką dokumentację związaną z każdą pojedynczą spedycją morską i lotniczą. Dzięki modułowi system automatycznie generuje dokumenty przewozowe, a spedytor może śledzić status i rentowność wszystkich ładunków. Dodatkowo, teczki umożliwiają elastyczne łączenie i zmianę środka transportu na przykład dla kontenera.

W ramach teczki możliwe jest rejestrowanie między innymi kontenerów, przesyłek, konwencji, dokumentów przychodowych i kosztowych, dokumentów magazynowych, zleceń transportowych, czynności celnych i wiele innych. Ponadto, istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności teczki poprzez dodatkowe moduły, takie jak: Przesyłki, Ofertowanie, Magazyn, Skład Celny, Agencja Statkowa oraz Agencja i Gwarancje Celne. Dla przedsiębiorstw zajmujących się także transportem drogowym, kolejowym lub multimodalnym, przewidziano możliwość integracji modułu z PasCom Transport II.