Moduł PRACOWNICY

Moduł stanowi jedną z kluczowych funkcjonalności w systemie PasCom. Jego głównym celem jest kompleksowe zarządzanie danymi personalnymi pracowników, zarówno firm własnych jak i pracowników kontrahentów. W kartotekach gromadzone są informacje dotyczące danych osobowych oraz przynależność do odpowiedniej struktury organizacyjnej, przydział kosztowy i Centrum Kosztowe (MPK).

Korzystając z naszego modułu, będziesz mógł rejestrować: podstawowe dane kontaktowe oraz dodatkowe dane identyfikacyjne pracownika, takie jak numer konta bankowego, nazwę Urzędu Skarbowego czy adres korespondencyjny; dodatkowe dokumenty związane z pracownikiem, takie jak zezwolenia, prawa jazdy, przepustki, polisy itp.; daty ważności dokumentów pracowniczych, które umożliwiają systemowi generowanie przypomnień o zbliżających się terminach przedawnienia dokumentów. Dodatkowo, wybrane dane pracownicze będziesz mógł ukryć wskazanym użytkownikom za pomocą mechanizmu wizualizacji (RODO).

Istnieje możliwość uzupełnienia kartoteki modułem dodatkowym: Urlopy i Absencje.