Moduł PISMA

Funkcjonalność pozwala na tworzenie, przeglądanie i wysyłanie (np. pocztą elektroniczną) korespondencji do klientów. Każdy Użytkownik systemu może zdefiniować schemat pisma, które następnie po edycji może zostać przesłane do kontrahenta. PasCom umożliwia drukowanie pism, umieszczając w odpowiednich miejscach datę, nagłówek, logo oraz dane adresata. Kopia wiadomości zostanie zapisana w kartotece Maile wychodzące, tak aby Użytkownicy mieli dostęp do wysłanych zasobów.