Moduł OFERTOWANIE

Funkcjonalność umożliwia kompleksowe przygotowanie ofert dla dowolnego kontrahenta. W ofercie można zawrzeć następujące informacje:

  • pełną nazwę kontrahenta wraz z danymi osoby kontaktowej po stronie klienta;
  • datę wystawienia i termin związania;
  • szczegółową treść, w tym opis przedmiotu oferty oraz uwagi dotyczące poszczególnych pozycji;
  • pozycje zawierające zdefiniowane usługi, ceny, ilości, wartości i walutę z jednostką miary;
  • możliwość uwzględnienia rabatu do poszczególnych pozycji lub na całą ofertę.

Dodatkowo, z poziomu kartoteki ofert, moduł umożliwia bezpośredni dostęp do kartoteki dokumentów przychodowych, umów oraz stawek proponowanych kontrahentowi. Przygotowaną ofertę wraz ze stawkami można wydrukować bądź wysłać bezpośrednio z systemu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres. System umożliwia wygenerowanie na podstawie oferty – transakcji planowanych w teczce spedycyjnej, z których z kolei generowane są faktury przychodowe.