Moduł KSeF

Integracja oprogramowania z Krajowym Systemem e-Faktur pozwala na automatyzację procesu fakturowania, zwiększenie efektywności i eliminację błędów ludzkich. Moduł KSeF to dodatkowa funkcjonalność systemu, za pośrednictwem której PasCom II obsługuje wymianę dokumentów (faktur ustrukturyzowanych) z Krajowym Systemem e-Faktur.

E-Faktury w systemie PasCom wystawiane są według wzorca KSeF, zgodnie ze strukturą logiczną opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE). Podczas integracji następuje automatyczne przesyłanie dokumentów do KSeF. Dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa Finansów, podatnik ma pewność, że faktura trafiła do kontrahenta. Po przyjęciu faktury w KSeF, moduł pobiera dodatkowe informacje z aplikacji Podatnika – status, numer identyfikacyjny KSeF oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w formacie XML.