Moduł JPK

Moduł JPK (Jednolity Plik Kontrolny) umożliwia wyeksportowanie z systemu PasCom plików XML zgodnych ze strukturą JPK_MAG i JPK_FA opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów. Następnie pliki mogą zostać samodzielnie wgrane przez Użytkownika systemu do właściwego Urzędu.