Moduł IMPORT DANYCH

Aby wyeliminować proces ręcznego wprowadzania danych do systemu PasCom, oprogramowanie zostało wyposażone w wygodny i dobrze udokumentowany mechanizm importu danych.

Dedykowane narzędzia migracyjne pozwalają na płynny import między innymi:

  • teczek spedycyjnych;
  • kontenerów;
  • kursów walut;
  • kontrahentów i pracowników;
  • miejsc wzorcowych;
  • dokumentów przychodowych i kosztowych oraz wielu innych.

Zasilenie bazy danych może odbywać się z wykorzystaniem arkuszy Excel, plików tekstowych jak i bezpośredniego połączenia z zewnętrzną bazą danych SQL – co szczególnie doceniają pracownicy działów IT.

Zobacz jak prosty jest import do systemu: