Moduł IMPORT CYKLICZNY

Moduł umożliwia automatyczne i regularne importowanie danych z zewnętrznych źródeł do systemu PasCom. Jest to przydatne narzędzie szczególnie w przypadku, gdy firma regularnie otrzymuje dane z innych systemów lub dostawców. W przypadku spedycji morskiej pozwala na import: kontrahentów, plików, pracowników, słowników zewnętrznych, zapłat oraz transakcji planowanych itp.

Moduł powiązany z Usługą PasCom.