Moduł FAKTURA KSeF

W ramach podstawowych funkcjonalności systemu PasCom uwzględniono mechanizm generowania i zapisu faktur w postaci ustrukturyzowanej (format XML), zgodnie ze strukturą logiczną e-Faktury opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE). Użytkownicy oprogramowania mogą następnie ręcznie wczytać wygenerowany plik do Krajowego Systemu e-Faktur. Istnieje możliwość rozszerzenia modułu podstawowego o dodatkowy moduł automatyzujący proces wysyłki faktur do KSeF.