Moduł DOKUMENTY OCS i OCP

Funkcjonalność służy do rejestracji polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej Przewoźnika i/lub Spedytora. W kartotece można rejestrować również własne polisy. Najważniejsze pola to: data zawarcia i na jaki okres, Ubezpieczyciel oraz nr polisy. Wpisywana jest również suma gwarancyjna, składka i waluta, w której ma zostać ona opłacona. Jeśli zostanie włączone przypomnienie dotyczące daty ważności, system będzie sprawdzał polisy kontrahentów posiadających zaznaczoną kontrolę OCP/OCS i generował przypomnienia.