Moduł DOKUMENTY KOSZTOWE

Moduł umożliwia rejestrowanie dokumentów kosztowych otrzymywanych od kontrahentów. Faktury zewnętrzne mogą być wprowadzane do systemu ręcznie (np. faktury VAT, faktury handlowe, korekty, paragony, rachunki, noty itp.), automatycznie przez mechanizm generacji dokumentów kosztowych na podstawie teczek spedycyjnych lub kontenerów bądź za pomocą importu od dostawców. Istnieje możliwość uzupełnienia kartoteki dokumentów kosztowych następującymi modułami dodatkowymi: Modułem Rozrachunki – Eksport przelewów do banku oraz Modułem Eksportu danych do FK.