Moduł DOKUMENTY KONTRAHENTA

Moduł umożliwia rejestrację różnych rodzajów umów oraz pozostałych dokumentów związanych z kontrahentem. Obejmuje proces tworzenia, przechowywania oraz zarządzania dokumentami.

Do głównych funkcjonalności modułu należy:

  • łączenie dokumentów z kontrahentami: Pozwala przypisać dokumenty do konkretnych kontrahentów, co ułatwia śledzenie historii umów;
  • filtrowanie dokumentów: Moduł zapewnia możliwość organizacji dokumentów w logiczny sposób, na przykład według kontrahentów, typu umów, daty rejestracji, statusu (aktywności) itp.;
  • przechowywanie dokumentów: Umożliwia dołączenie do zarejestrowanego dokumentu pliku, np. skanu podpisanego dokumentu;
  • w przypadku umów, dodatkowo: Powiązanie modułu z przypomnieniami systemowymi o zbliżającym się terminie zakończenia umowy;
  • w przypadku pozostałych dokumentów, dodatkowo: Kontrolę poprawności numeru bądź powiązywanie dokumentu z kosztami oraz możliwość rejestrowania kosztów bezpośrednio z poziomu kartoteki.