Moduł AUTOMATYCZNE WIADOMOŚCI E-MAIL

Moduł pozwala na konfigurację dowolnych schematów automatycznych wiadomości e-mail, na podstawie których będą generowane i wysyłane wiadomości do wskazanych odbiorców. Funkcjonalność ta najczęściej wykorzystywana jest do generowania i wysyłki e-maili związanych z przypomnieniem o konieczności dostarczenia dokumentów przewozowych bądź o przeterminowanych fakturach. Istnieje możliwość rozszerzenia modułu o automatyczną wysyłkę maili za pomocą Usługi PasCom.